ThS BS. NGUYỄN QUANG HIẾU

ThS BS. NGUYỄN QUANG HIẾU
ThS BS. NGUYỄN QUANG HIẾU

Quá trình đào tạo

– 2003 – 2009: Bác sĩ đa khoa – Trường đại học Y Dược Cần Thơ
– 2010 – 2013: Nội trú Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2013 – nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

BÀI GIẢNG