TKYK. HỒ THỊ THÚY NGỌC

TKYK. HỒ THỊ THÚY NGỌC
TKYK. HỒ THỊ THÚY NGỌC

Quá trình đào tạo

2016 – 2017: Thư kí y khoa – Đại học Y Dược TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2017 – nay: Thư kí y khoa tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

BÀI GIẢNG