BS CK1. BÙI THỊ SONG HẠNH

BS CK1. BÙI THỊ SONG HẠNH
BS CK1. BÙI THỊ SONG HẠNH

Quá trình đào tạo

– 2009 – 2015: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược TPHCM
– 2015 – 2018: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2018 – nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

BÀI GIẢNG