BS CK1. HỒ THỊ NHẬT HIẾU

BS CK1. HỒ THỊ NHẬT HIẾU
BS CK1. HỒ THỊ NHẬT HIẾU

Quá trình đào tạo

– Năm 2004-2010: Bác sĩ đa khoa – Trường Đại Học Y Dược Tp.HCM.
– Năm 2010-2011: Bác sĩ định hướng chuyên khoa – Bệnh viện Đại Học Y Dược Tp.HCM.
– Năm 2012: Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh – Trường Đại Học Y Dược Tp.HCM.
– Năm 2015-2017: Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh – Trường Đại Học Y Dược Tp.HCM.
– Tháng 9/2020: Tham gia khoá học siêu âm sản phụ khoa – Bệnh viện Từ Dũ
Thường xuyên tham gia các lớp đào tạo y khoa liên tục, tập huấn về các lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh ( Xquang – Siêu âm – CTscan – MRI ).

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2012 – nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM

BÀI GIẢNG