BS CK1. HUỲNH NGỌC VÂN ANH

BS CK1. HUỲNH NGỌC VÂN ANH
BS CK1. HUỲNH NGỌC VÂN ANH

Quá trình đào tạo

– Năm 2007 – 2013: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y dược TPHCM.
– Năm 2014 – 2017: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y dược TPHCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Năm 2017-nay: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.

BÀI GIẢNG