BS CK1. MÔNG THỊ HỒNG YẾN

BS CK1. MÔNG THỊ HỒNG YẾN
BS CK1. MÔNG THỊ HỒNG YẾN

Quá trình đào tạo

– Năm 2010-2016: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược TP HCM.
– Năm 2016-2019: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược TP HCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

* Kinh nghiệm công tác:
Năm 2019 đến nay: Bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.
* Thành tựu:
– Bài báo: Đối chiếu tổn thương vú không sờ thấy xếp BI-RADS 4 trên siêu âm với mô bệnh học, Y học Tp. HCM, năm 2010, tập 24, số 2.

BÀI GIẢNG