BS CK1. NGÔ HOÀNG HUY

BS CK1. NGÔ HOÀNG HUY
BS CK1. NGÔ HOÀNG HUY

Quá trình đào tạo

– 2004-2010: Bác sĩ đa khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ.
– 2017-2019: Bác sĩ CK1 chuyên ngành CĐHA, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2014 đến nay: Bác sĩ chuyên ngành CĐHA và CĐHA can thiệp – Bệnh viện ĐHYD TP Hồ Chí Minh.

BÀI GIẢNG