BS CK1. NGÔ QUANG HƯNG

BS CK1. NGÔ QUANG HƯNG
BS CK1. NGÔ QUANG HƯNG

Quá trình đào tạo

– Năm 2001 – 2007: Bác sĩ Y đa khoa – Trung Tâm Đào Tạo và Bồi Dưỡng Cán Bộ Y Tế TP.HCM
– Năm 2011 – 2013: Bác sĩ CK1 chuyên ngành Chẩn Đoán Hình Ảnh – Đại Học Y Dược TP.HCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

– Năm 2008 – 2018: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Bình Dân.
– Năm 2018 – nay: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM.

BÀI GIẢNG