BS CK1. NGUYỄN BẢO MINH TRIẾT

BS CK1. NGUYỄN BẢO MINH TRIẾT
BS CK1. NGUYỄN BẢO MINH TRIẾT

Quá trình đào tạo

– Năm 2004 – 2010: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược TP HCM.
– Năm 2011 – 2013: Bác sĩ CK1 chuyên ngành Chẩn Đoán Hình Ảnh – Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Năm 2013 – nay: Bác sĩ chuyên khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại Học Y Dược TP HCM.

BÀI GIẢNG