BS CK1. NGUYỄN THANH DUY

BS CK1. NGUYỄN THANH DUY
BS CK1. NGUYỄN THANH DUY

Quá trình đào tạo

– 2010-2016: Bác sĩ đa khoa – Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch.
– 2016-2019: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y dược TP HCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

– 2018-2019: Bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
– 2019-nay: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học y dược TP HCM.

BÀI GIẢNG