BS CK1. NGUYỄN THỊ THANH HOA

BS CK1. NGUYỄN THỊ THANH HOA
BS CK1. NGUYỄN THỊ THANH HOA

Quá trình đào tạo

– 2009-2015: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y dược TPHCM
– 2015-2018: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y dược TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2018-nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học y dược TPHCM

BÀI GIẢNG