BS CK1. PHẠM NGỌC MINH TRIẾT

BS CK1. PHẠM NGỌC MINH TRIẾT
BS CK1. PHẠM NGỌC MINH TRIẾT

Quá trình đào tạo

– Năm 2010-2016: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
– Năm 2016-2019: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

* Kinh nghiệm công tác:
Năm 2020 – nay: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.
* Thành tựu:
– Công trình nghiên cứu: Mối tương quan giữa khí hóa xoăn mũi giữa và phì đại xoăn mũi dưới cùng bên ở bệnh nhân vẹo vách ngăn trên Xquang cắt lớp vi tính, công bố năm 2020, Tạp chí Y học Tp. Hồ Chí Minh.

BÀI GIẢNG