BS CK1. PHẠM THỊ THANH THẢO

BS CK1. PHẠM THỊ THANH THẢO
BS CK1. PHẠM THỊ THANH THẢO

Quá trình đào tạo

Bác sĩ đa khoa hệ chính qui: Đại học Y Dược TPHCM
Bác sĩ CKI chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh : Đại học Y Dược TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

* Kinh nghiệm công tác:
– 2016-2019: Bác sĩ nội trú – Đại học Y Dược TPHCM
– 2019 – nay: Bác sĩ CKI khoa Chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

* Thành tựu:
Công trình nghiên cứu: Giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán xoắn buồng trứng ở người trưởng thành.

BÀI GIẢNG