BS CK1. PHAN CÔNG CHIẾN

BS CK1. PHAN CÔNG CHIẾN
BS CK1. PHAN CÔNG CHIẾN

Quá trình đào tạo

– 2008-2014: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược TP.HCM.
– 2015-2018: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn Đoán Hình Ảnh – Đại học Y Dược TP.HCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

* Kinh nghiệm công tác:
2018 – nay: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
* Thành tựu:
– Các bài báo gần đây:
1. The role of magnetic resonance imaging in the preoperative evaluation of anal fistula Scientific reports (2019).
2. Vai trò của chuỗi xung 3D TOF MRA trong đánh giá rò động tĩnh mạch màng cứng nội sọ – Điện quang Việt Nam (2020).
3. Vai trò của MRA có tương phản động học với độ phân giải thời gian cao trong đánh giá rò động tĩnh mạch màng cứng nội sọ – Điện quang Việt Nam (2020).
4. Differentiation between surgical and nonsurgical intussusception: a diagnostic model using multi detector computed tomography – Acta inform Med (2021).
5. Adult-onset mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes (MELAS) syndrome with progressive sensorineural hearing loss: A case report – Radiology case reports (2021).
6. Large renal arteriovenous fistula treated by embolization: a case report – Radiology case reports (2021).
– Tham gia giảng dạy: Lớp sau đại học về nguyên lý và ứng dụng cộng hưởng từ.
– Báo cáo hội nghị:
1. Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh mở rộng các năm.
2. Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh Hàn Quốc năm 2018.
3. Hội nghị kỹ thuật Châu Á tháng 6/2021 – Cập nhật kỹ thuật chuỗi xung nâng cao trong thần kinh.

BÀI GIẢNG