BS CK1. VÕ ĐOÀN TRUNG

BS CK1. VÕ ĐOÀN TRUNG
BS CK1. VÕ ĐOÀN TRUNG

Quá trình đào tạo

– Năm 2010-2016: bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược Tp. HCM.
– Năm 2016-2019: bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược Tp. HCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

* Kinh nghiệm công tác:
– Năm 2019 – nay: bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM
* Thành tựu:
– Bài báo: Giá trị của cộng hưởng từ 3 tesla trong chẩn đoán rách sụn viền khớp vai (2020), Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 24 (2), trang 65.

BÀI GIẢNG