BS CK1. VÕ THỊ NHƯ Ý

BS CK1. VÕ THỊ NHƯ Ý
BS CK1. VÕ THỊ NHƯ Ý

Quá trình đào tạo

– 2010-2016: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược TPHCM.
– 2016-2019: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược TPHCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

* Kinh nghiệm công tác:
– Năm 2019 – nay: bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. HCM
* Thành tựu:
– Bài báo trên tạp chí Thời sự Y học tháng 4/2018 chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh (“Thoát vị bịt: báo cáo 3 trường hợp và tổng quan y văn.” Đồng tác giả)
– Bài báo trên tạp chí Thời sự Y học tháng 4/2019 chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh + Tham gia báo cáo Hội nghị Điện quang toàn quốc 2019 (“Giá trị của kỹ thuật PC – MRI trong đánh giá dòng chảy dịch não tủy ở người bình thường và bệnh nhân não úng thủy do xuất huyết khoang dưới nhện”)

BÀI GIẢNG