BS CKII. MAI THANH THẢO

BS CKII. MAI THANH THẢO
BS CKII. MAI THANH THẢO

Quá trình đào tạo

1998 – 2004: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TP. HCM

2005 – 2008: Bác sĩ nội trú tại Đại học Y Dược TP. HCM

2010 – 2011: Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược TP. HCM

2018 – 2020: Bác sĩ chuyên khoa II tại Đại học Y Dược TP. HCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

2009 – nay: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM

 

Công trình nghiên cứu

Phạm Văn Bùi, Lê Đình Hiếu, Mai Thanh Thảo, Hồ Thế Lâm Hải. Khảo sát các biến chứng của thẩm phân phúc mạc liên tục lưu động trong điều trị suy thân mạn giai đoạn cuối tại Bệnh viện Nhân Dân 115. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM, 2004

Phạm Ngọc Hoa, Mai Thanh Thảo. Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ u bao dây thần kinh và u màng não tủy trong ống sống ngoài tủy. Luận văn tốt nghiệp cao học, 2011

Nguyễn Đại Hùng Linh, Trần Thị Mai Thùy, Mai Thanh Thảo. Khảo sát đặc điểm hình ảnh bắt thuốc thì muộn trên cộng hưởng từ của bệnh cơ tim phì đại. Luận văn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa II trường Đại học Y Dược TP.HCM, 2020

BÀI GIẢNG