BS CKII. NGUYỄN THỊ HỒNG LINH

BS CKII. NGUYỄN THỊ HỒNG LINH
BS CKII. NGUYỄN THỊ HỒNG LINH

Quá trình đào tạo

1999 – 2005: Bác sĩ đa khoa tại trường ĐHYD TPHCM

2005 – 2009: Bác sĩ nội trú tại trường ĐHYD TPHCM

2014 – 2016: Bác sĩ CKII tại trường ĐHYD TPHCM

6/2018 – 8/2018: Học hình ảnh vú tại bệnh viện Asan Medical Center, Hàn Quốc

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

2005 – 2009: Bác sĩ Nội trú tại bệnh viện ĐHYD và bệnh viện Chợ Rẫy

2009 – nay: Bác sĩ CĐHA tại bệnh viện ĐHYD TPHCM

 

Thế mạnh chuyên môn

Hình ảnh học vú

Hình ảnh học tiêu hóa

 

Thành viên hiệp hội chuyên ngành

Hội viên hội điện quang Y học hạt nhân Việt Nam.

BÀI GIẢNG