BS CKII. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐAN

BS CKII. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐAN
BS CKII. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ĐAN

Quá trình đào tạo

2003: Bác sĩ Đa khoa, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

2006: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

2006: Bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

2009: Thạc sĩ Bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

2010: Hoàn thành khóa học an toàn bức xạ trong X-quang c, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

2015: Khóa huấn luyện cơ bản về an toàn bức xạ trong Y tế, Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân

2016: Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

2003 – 2007: Bác sĩ nội trú, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

09/2007 – nay: Công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 

Thế mạnh chuyên môn

Hình ảnh học tiêu hóa

BÀI GIẢNG