BS CKII. NGUYỄN THU THỦY

BS CKII. NGUYỄN THU THỦY
BS CKII. NGUYỄN THU THỦY

Quá trình đào tạo

1987 – 1993: Bác sĩ Đa khoa ở Đại học Y Dược TP HCM

2008 – 2010: Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành X-Q tại Đại học Y Dược TP HCM

2014 – 2016 : Bác sĩ chuyên khoa II Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược TP HCM

2014: Đào tạo Chẩn Đoán Hình Ảnh tại Bệnh viện Changi, Singagore

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

1994 – 2000: Bác sĩ điều trị, Bệnh viện Quận 10

2000 -2006: Bác sĩ điều trị, Bệnh viện phụ sản Quốc tế Sài Gòn

02/2006 – nay: Bác sĩ điều trị, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 

Thế mạnh chuyên môn

Hình ảnh học phụ khoa.

Hình ảnh học vú.

Hình ảnh học bụng chậu.

 

Công trình nghiên cứu

2017: Vai trò của cộng hưởng từ trong chẩn đoán nhau cài răng lược (2017, Y học TP. Hồ Chí Minh)

 

 

BÀI GIẢNG