BS CKII. TRẦN THỊ MAI THÙY

BS CKII. TRẦN THỊ MAI THÙY
BS CKII. TRẦN THỊ MAI THÙY

Quá trình đào tạo

1997 – 2003: Bác sĩ đa khoa tại Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM

2004 – 2007: Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược TPHCM

2008 – 2010: Thạc sĩ Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược TPHCM

2011 – 2013: BS CK2 Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

2008 – nay: Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược TPHCM

2008 – 2010: Cán bộ giảng tham gia công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh BV Nhân Dân Gia Định + BV ĐHYD

2010 – 2015: Cán bộ giảng tham gia công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh BV Chợ Rẫy + BV ĐHYD

2015 – 2016: Cán bộ giảng tham gia công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh BV Trưng Vương + BV ĐHYD

2016 – 2020: Cán bộ giảng tham gia công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh BV Chợ Rẫy + BV ĐHYD

2020 – nay: Cán bộ giảng tham gia công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh BV ĐHYD

 

Thế mạnh chuyên môn

Thực hành lâm sàng phần hình ảnh học sọ não, đầu mặt cổ, ngực, bụng, cơ xương khớp, cột sống.

Giảng dạy phần hình ảnh học lồng ngực.

 

Thành tựu

Công trình nghiên cứu

2020 – 2 bài báo quốc tế:

(1) Endovascular repair for abdominal aortic aneurysm in a kidney transplant recipient (Radiology Case Reports 1 5 (2020) 2655–2659)

(2) Imaging findings of three cases of large mediastinal mature cystic teratoma (Radiology Case Reports 1 5 (2020) 1058–1065)

2022 – 4 bài báo quốc tế:

(1) Correlation of Chest X-Ray Scores in SARS-CoV-2 Patients With the Clinical Severity Classification and the Quick COVID-19 Severity Index (Cureus 14(5): e24864)

(2) Surgical treatment of a sternal cleft associated with pectus excavatum (Journal of Pediatric Surgery Case Reports 87 (2022) 102505)

(3) Role of diffusion-weighted MRI in differentiation between benign and malignant anterior mediastinal masses (Front. Oncol., 13 October 2022)

(4) The value of diffusion-weighted and dynamic contrast-enhanced imaging in the diagnosis of thymic epithelial tumors (Int. J. Med. Sci. 2022, Vol. 19)

 

Thành viên hiệp hội chuyên ngành
2022: Hội Chẩn đoán hình ảnh TPHCM

BÀI GIẢNG