BS CKI. BÙI ĐỖ QUYÊN

BS CKI. BÙI ĐỖ QUYÊN
BS CKI. BÙI ĐỖ QUYÊN

Quá trình đào tạo

1996: Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

2010: Bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

2011: Khóa tập huấn về an toàn bức xạ trong X – Quang ch, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

2015: Khóa huấn luyện cơ bản về an toàn bức xạ trong Y tế, Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân

2017: Chương trình đào tạo học giả Quốc tế tại Khoa Nội soi tia X, Bệnh viện Asan – Hàn Quốc

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

1997 – 9/2005:  Bác sĩ Khoa Siêu âm, Trung tâm Y khoa Medic

10/2005 – 03/2006:  Bác sĩ Khoa Siêu âm, Bệnh viện Từ Dũ

2006 – nay:  Công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

BÀI GIẢNG