BS CKI. ĐINH VĂN HÙNG

BS CKI. ĐINH VĂN HÙNG
BS CKI. ĐINH VĂN HÙNG

Quá trình đào tạo

1987 – 1993: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế

7/2002 – 10/2002: Bồi dưỡng kiến thức sau đại học về siêu âm tổng quát thực hành tại Đại học Y Dược TPHCM

3/2003 – 12/2003: Bồi dưỡng sau đại học về Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược TPHCM

11/2007 – 12/2007: Lớp siêu âm nâng cao tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

2006 – 2008: BS CKI Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y Dược TPHCM

3/2011 – 6/2011: Lớp điều trị u gan bằng song cao tần RFA tại khoa U gan Bệnh viện Chợ Rẫy

5/2015 – 6/2016: Lớp định hướng chuyên khoa Y học gia đình khóa 5 tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

9/2021 – 12/2021: Lớp siêu âm tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

1994 – 2002: Bác sĩ tại phòng khám Viêm gan và Phòng Xét Nghiệm Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

2002 – nay: Bác sĩ tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

BÀI GIẢNG