BS CKI. NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

BS CKI. NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH
BS CKI. NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH

Quá trình đào tạo

1993: Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược Cần Thơ

2006: Chẩn đoán tiền sản, Bệnh viện Từ Dũ

2007: Siêu âm sản phụ khoa, Bệnh viện Từ Dũ

2008: Siêu âm bụng tổng quát, Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy

2010: Bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

2011: Khóa tập huấn về an toàn bức xạ trong X – Quang, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

2008 – 2010: Học viên lớp Chuyên khoa I, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

2010 – 2011: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Phòng khám đa khoa Việt Mỹ và Phòng khám đa khoa Victoria

03/2018 – nay: Công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

BÀI GIẢNG