BS CKI. TRẦN TRIỆU QUỐC CƯỜNG

BS CKI. TRẦN TRIỆU QUỐC CƯỜNG
BS CKI. TRẦN TRIỆU QUỐC CƯỜNG

Quá trình đào tạo

1999: Bác sĩ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TPHCM

2004: Kỹ thuật DSA, Bệnh viện Chợ Rẫy

2005: Can thiệp mạch máu Não, Bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội

2012: Bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

1993 – 1999: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế Tp.HCM

1999 – 2004: Bác sĩ, Trung tâm Y tế Q.7 – TPHCM

04/2004 – nay: Công tác tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

BÀI GIẢNG