BS CKII. ĐOÀN THÁI DUY

BS CKII. ĐOÀN THÁI DUY
BS CKII. ĐOÀN THÁI DUY

Quá trình đào tạo

1998 – 2004: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP. HCM

2005 – 2006: Định hướng chuyên khoa tại Đại học Y Dược TP. HCM

2011 – 2013: Chuyên khoa I chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược TP. HCM

2016 – 2018: Chuyên khoa II chẩn đoán hình ảnh tại Đại học Y Dược TP. HCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

2005-2007: Bác sĩ, khoa chẩn đoán hình ảnh, tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

2007 – nay: Bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh tại Bv Đại học Y Dược TPHCM

 

Thế mạnh chuyên môn

Công việc chuyên môn: X-Quang, siêu âm, CTscan, MRI. Chuyên sâu thần kinh và xương khớp.

 

Công trình nghiên cứu

Đặc điểm hình ảnh cộng hưởng từ của u sợi và u vỏ sợi buồng trứng

BÀI GIẢNG