BS CKII. LÊ DUY MAI HUYÊN

BS CKII. LÊ DUY MAI HUYÊN
BS CKII. LÊ DUY MAI HUYÊN

Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Quá trình đào tạo

2006:  Bác sĩ Đa khoa, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế Tp.HCM

2007:  Siêu âm nâng cao, Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

2009:  Bác sĩ Chuyên khoa I chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

2009:  Bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

2010:  Hoàn thành khóa học an toàn bức xạ trong X-quang, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

2017:  Chương trình đào tạo học giả Quốc tế tại Khoa Nội soi tia X, Bệnh viện Asan – Hàn Quốc

2018:  Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

2018:  Hội nghị khoa học thường niên lần thứ XX, Hội điện quang và Y học hạt nhân, Việt Nam

2019:  Trung cấp lý luận chính trị và hành chính, Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn II, Việt Nam

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm

2006 – 2009:  Bác sĩ nội trú Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

03/2010 – nay:  Công tác tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

 

Thế mạnh chuyên môn

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt vùng bụng – chậu và ghép tạng.

 

Thành tựu

Công trình nghiên cứu

Giá trị CLVT trong chẩn đoán tắc ruột

Giá trị CLVT trong chẩn đoán phân biệt các u nguyên phát ruột non thường gặp

Viết sách

Hình ảnh K trực tràng

 

Thành viên hiệp hội chuyên ngành

Hội Chẩn đoán hình ảnh TpHCM

Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam (VSRNM)

Hội điện quang Châu Âu (ECR)

BÀI GIẢNG