Hình ảnh cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư tế bào gan (HCC)

Hình ảnh cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư tế bào gan (HCC)

30/07/2021 | Case lâm sàng hay , Chuyên đề và bài giảng , Tiêu hóa - Bụng chậu

TS.BS. Võ Tấn Đức BSCK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Hình ảnh Xquang ngực

Hình ảnh Xquang ngực

30/03/2021 | Case lâm sàng hay , Lồng ngực - mạch máu

Bài giảng của BS.CK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Hình ảnh MRI ung thư trực tràng

Hình ảnh MRI ung thư trực tràng

30/03/2021 | Case lâm sàng hay , Chuyên đề và bài giảng , Tiêu hóa - Bụng chậu

Bài giảng của BS.CK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Phân loại tổn thương gan trên CT/MRI theo LIRADS 2018

Phân loại tổn thương gan trên CT/MRI theo LIRADS 2018

30/03/2021 | Case lâm sàng hay , Chuyên đề và bài giảng , Tiêu hóa - Bụng chậu

Bài giảng của BS.CK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính u ruột non

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính u ruột non

30/03/2021 | Case lâm sàng hay , Chuyên đề và bài giảng , Tiêu hóa - Bụng chậu

Bài giảng của BS.CK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Cập nhật vài kỹ thuật nâng cao trong cộng hưởng từ thần kinh

Cập nhật vài kỹ thuật nâng cao trong cộng hưởng từ thần kinh

30/03/2021 | Case lâm sàng hay , Chuyên đề và bài giảng , Thần kinh

Bài giảng của BS.CK1. Phan Công Chiến Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Chiến lược hình ảnh trong chẩn đoán bệnh lý bụng cấp

Chiến lược hình ảnh trong chẩn đoán bệnh lý bụng cấp

30/03/2021 | Case lâm sàng hay , Chuyên đề và bài giảng , Tiêu hóa - Bụng chậu

Bài giảng của TS.BS. Võ Tấn Đức – BS.CK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM