Chiến lược chẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ thiếu máu não cấp

Chiến lược chẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ thiếu máu não cấp

30/03/2021 | Chuyên đề và bài giảng , Thần kinh

Bài giảng của ThS.BS. Võ Phương Trúc Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Phân tích hình ảnh CTscan não trong đột quỵ thiếu máu não cấp

Phân tích hình ảnh CTscan não trong đột quỵ thiếu máu não cấp

30/03/2021 | Kỹ thuật , Thần kinh

Bài giảng của ThS.BS. Võ Phương Trúc Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

DSC MR Perfusion imaging in stroke management

DSC MR Perfusion imaging in stroke management

30/03/2021 | Kỹ thuật , Thần kinh

Bài giảng của ThS.BS. Võ Phương Trúc Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Cập nhật vài kỹ thuật nâng cao trong cộng hưởng từ thần kinh

Cập nhật vài kỹ thuật nâng cao trong cộng hưởng từ thần kinh

30/03/2021 | Case lâm sàng hay , Chuyên đề và bài giảng , Thần kinh

Bài giảng của BS.CK1. Phan Công Chiến Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM