Hình ảnh cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư tế bào gan (HCC)

Hình ảnh cộng hưởng từ trong chẩn đoán ung thư tế bào gan (HCC)

30/07/2021 | Case lâm sàng hay , Chuyên đề và bài giảng , Tiêu hóa - Bụng chậu

TS.BS. Võ Tấn Đức BSCK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Hình ảnh ung thư đại tràng

Hình ảnh ung thư đại tràng

30/03/2021 | Chuyên đề và bài giảng , Tiêu hóa - Bụng chậu

Bài giảng của BS.CK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Hình ảnh MRI ung thư trực tràng

Hình ảnh MRI ung thư trực tràng

30/03/2021 | Case lâm sàng hay , Chuyên đề và bài giảng , Tiêu hóa - Bụng chậu

Bài giảng của BS.CK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Tiếp cận hình ảnh học u gan

Tiếp cận hình ảnh học u gan

30/03/2021 | Chuyên đề và bài giảng , Tiêu hóa - Bụng chậu

Bài giảng của TS.BS. Võ Tấn Đức – BS.CK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Kỹ thuật nội soi đại tràng ảo

Kỹ thuật nội soi đại tràng ảo

30/03/2021 | Chuyên đề và bài giảng , Kỹ thuật , Tiêu hóa - Bụng chậu

Bài giảng của TS.BS. Võ Tấn Đức – BSCK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Phân loại tổn thương gan trên CT/MRI theo LIRADS 2018

Phân loại tổn thương gan trên CT/MRI theo LIRADS 2018

30/03/2021 | Case lâm sàng hay , Chuyên đề và bài giảng , Tiêu hóa - Bụng chậu

Bài giảng của BS.CK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính u ruột non

Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính u ruột non

30/03/2021 | Case lâm sàng hay , Chuyên đề và bài giảng , Tiêu hóa - Bụng chậu

Bài giảng của BS.CK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Vai trò của hình ảnh học trong chẩn đoán và điều trị bệnh ruột do viêm (IBD)

Vai trò của hình ảnh học trong chẩn đoán và điều trị bệnh ruột do viêm (IBD)

30/03/2021 | Chuyên đề và bài giảng , Tiêu hóa - Bụng chậu

Bài giảng của TS.BS. Võ Tấn Đức – BSCK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Chiến lược hình ảnh trong chẩn đoán bệnh lý bụng cấp

Chiến lược hình ảnh trong chẩn đoán bệnh lý bụng cấp

30/03/2021 | Case lâm sàng hay , Chuyên đề và bài giảng , Tiêu hóa - Bụng chậu

Bài giảng của TS.BS. Võ Tấn Đức – BS.CK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM