Phân tích hình ảnh CTscan não trong đột quỵ thiếu máu não cấp

Phân tích hình ảnh CTscan não trong đột quỵ thiếu máu não cấp

30/03/2021 | Kỹ thuật , Thần kinh

Bài giảng của ThS.BS. Võ Phương Trúc Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

DSC MR Perfusion imaging in stroke management

DSC MR Perfusion imaging in stroke management

30/03/2021 | Kỹ thuật , Thần kinh

Bài giảng của ThS.BS. Võ Phương Trúc Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Kỹ thuật nội soi đại tràng ảo

Kỹ thuật nội soi đại tràng ảo

30/03/2021 | Chuyên đề và bài giảng , Kỹ thuật , Tiêu hóa - Bụng chậu

Bài giảng của TS.BS. Võ Tấn Đức – BSCK2. Lê Duy Mai Huyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM