Giới thiệu khoa

Giới thiệu khoa

26/08/2020 | Uncategorized

GIỚI THIỆU KHOA Chẩn đoán hình ảnh (Diagnostic Imaging) hay Điện quang (Radiology) là chuyên ngành Hình ảnh học y khoa (Medical Imaging) ứng dụng các kỹ thuật hình ảnh X quang (X ray), Siêu âm (Ultrasound), Chụp cắt lớp vi tính (CT), Cộng hưởng từ (MRI) để thăm khám chi tiết các cấu trúc […]