Cung cấp thông tin profile nhân viên khoa CĐHA

Chức danh trong khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh.
Đối với bác sĩ, xin điền phân nhóm chuyên khoa sâu (VD: thần kinh, tiêu hóa - bụng chậu, tim mạch, sản phụ khoa,...). Đối với KTV, thư kí y khoa, xin điền nhóm chuyên môn (VD: XQ, CT, MRI, nhũ ảnh...).
VD: Năm 2000-2006: Bác sĩ đa khoa - Đại học A | Năm 2007-2010: Bác sĩ CK1 (hoặc nội trú) chuyên ngành B - Đại học C ...
VD: Năm 2000-2010: Bác sĩ chuyên ngành A - Bệnh viện B | Năm 2010-nay: Bác sĩ chuyên ngành C - Bệnh viện D ...
Xin vui lòng tải lên một tấm ảnh chân dung, đây sẽ ảnh đưa lên profile nhân viên trên trang web khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh. Đối với bác sĩ, xin vui lòng mặc lịch sự + áo blouse bệnh viện, cài nút áo. Đối với kỹ thuật viên, thư kí y khoa, điều dưỡng, xin vui lòng mặc đồng phục lúc làm việc. Chụp theo quy chuẩn đã gợi ý. Ảnh mẫu: