Điều dưỡng ĐINH THỊ DUNG

Điều dưỡng ĐINH THỊ DUNG
Điều dưỡng ĐINH THỊ DUNG

Quá trình đào tạo

– 2007-2009: Học Trung cấp điều dưỡng.
– 2012-2015: Học Cử nhân điều dưỡng.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2009-nay: Điều dưỡng tại BV Đại học Y Dược TPHCM

BÀI GIẢNG