Điều dưỡng VĂN THỊ KIM TIẾN

Điều dưỡng VĂN THỊ KIM TIẾN
Điều dưỡng VĂN THỊ KIM TIẾN

Quá trình đào tạo

– Năm 2004 đến 2006: Điều dưỡng trung cấp – Đại học y dược TPHCM.
– Năm 2010 đến 2013: Cử nhân điều dưỡng – Đại học y dược TPHCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2006-NAY: Điều dưỡng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh Viện Đại học Y dược TPHCM.

BÀI GIẢNG