ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

BS CKII. LÊ DUY MAI HUYÊN

BS CKII. LÊ DUY MAI HUYÊN

Phó Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh

TS BS. VÕ TẤN ĐỨC

TS BS. VÕ TẤN ĐỨC

Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh