KTV. HẠP TIẾN DŨNG

KTV. HẠP TIẾN DŨNG
KTV. HẠP TIẾN DŨNG

Quá trình đào tạo

Năm 2009 – 2012: Học Trung học kỹ thuật hình ảnh tại trường Đại học Y Dược TPHCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Từ năm 2012 đến nay: làm việc tại BV Đại học Y Dược TPHCM

BÀI GIẢNG