KTV. HOÀNG ANH HIỆP

KTV. HOÀNG ANH HIỆP
KTV. HOÀNG ANH HIỆP

Quá trình đào tạo

Năm 2005-2010: Cử nhân CĐHA-chuyên ngành KTHA y học, Đại học Y Dược TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Năm 2010-nay: Kỹ thuật viên hệ Đại học-chuyên ngành KTHA, Khoa CĐHA Bệnh viện Đại học y dược Tp.HCM.

BÀI GIẢNG