KTV. LÊ VĂN HẬU

KTV. LÊ VĂN HẬU
KTV. LÊ VĂN HẬU

Quá trình đào tạo

– 1991-1994: Kỹ thuật viên KTHA Trường THKTYT TW 3.
– 2007-2011: Cử nhân KTHA Trường ĐHYD TPHCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

* Kinh nghiệm công tác:
1994- nay: KTV Khoa CĐHA BV ĐHYD TPHCM.

* Thành tựu:
– Hướng dẫn sinh viên thực tập tại khoa.
– Tham gia đào tạo kỹ thuật chuyên môn tại khoa.
– Đào tạo KTV từ các BV khác học tập tại khoa.
– Tham gia và báo cáo nhiều hội nghị trong nước và ngoài nước.

BÀI GIẢNG