KTV. NGUYỄN HỮU PHƯỚC

KTV. NGUYỄN HỮU PHƯỚC
KTV. NGUYỄN HỮU PHƯỚC

Quá trình đào tạo

Năm 2019 – 2012: Liên thông chính quy trường Y Tế Phú Thọ.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Năm 2012 đến nay: Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh, Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, BV Đại học Y Dược TPHCM.

BÀI GIẢNG