KTV. NGUYỄN TĂNG HÒA HIỆP

KTV. NGUYỄN TĂNG HÒA HIỆP
KTV. NGUYỄN TĂNG HÒA HIỆP

Quá trình đào tạo

2013-2017: Học Cử nhân kỹ thuật hình ảnh, trường Đại học Y Dược TPHCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2017-nay: Kỹ thuật viên hình ảnh, khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, BV Đại học Y Dược TPHCM.

BÀI GIẢNG