KTV. NGUYỄN THANH TÙNG

KTV. NGUYỄN THANH TÙNG
KTV. NGUYỄN THANH TÙNG

Quá trình đào tạo

2008-2010: học Trung học kỹ thuật hình ảnh tại Đại Học Y Dược TPHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2010-nay: Kỹ thuật viên hình ảnh, khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, BV Đại Học Y Dược TPHCM

BÀI GIẢNG