KTV. NGUYỄN TRỌNG DŨNG

KTV. NGUYỄN TRỌNG DŨNG
KTV. NGUYỄN TRỌNG DŨNG

Quá trình đào tạo

2012-2016: Cử nhân kỹ thuật hình ảnh tại Đại học Y Dược TP. HCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2017-nay : Kỹ thuật viên Kỹ thuật hình ảnh tại BV ĐHYD TPHCM

BÀI GIẢNG