KTV. NGUYỄN VĂN MINH

KTV. NGUYỄN VĂN MINH
KTV. NGUYỄN VĂN MINH

Quá trình đào tạo

Năm 2013- 2017: học Cử nhân kỹ thuật hình ảnh, Đại học Y Dược TPHCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2017-nay: Kỹ thuật viên kỹ thuật hình ảnh, khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh, BV Đại Học Y Dược TPHCM.

BÀI GIẢNG