KTV. TRỊNH VĂN HÙNG

KTV. TRỊNH VĂN HÙNG
KTV. TRỊNH VĂN HÙNG

Quá trình đào tạo

Năm 2008-2012: học Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh – Đại học Y Dược TP HCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Năm 2013-nay: Kỹ thuật viên hình ảnh, khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại Học Y Dược TP HCM.

BÀI GIẢNG