KTV. VÕ NGUYỄN THÚY AN

KTV. VÕ NGUYỄN THÚY AN
KTV. VÕ NGUYỄN THÚY AN

Quá trình đào tạo

– Năm 2003-2007: Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học – Đại học Y dược TPHCM
– Năm 2014: Chương trình Quản lý điều dưỡng – Đại học Y dược TpHCM
– Năm 2017: Chương trình Nâng cao năng lực hướng dẫn lâm sàng – Đại học Y dược TpHCM

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Kinh nghiệm công tác
Năm 2007-nay: Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học – Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM

Thành tựu
– Hội nghị Kỹ thuật hình ảnh y học Nhật Bản lần 31 (năm 2015) – Báo cáo: Kỹ thuật chụp CT Triple rule out tại bệnh viện ĐHYD TpHCM
– Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh TpHCM mở rộng 2016 – Báo cáo: Kỹ thuật chụp CT Triple rule out tại bệnh viện ĐHYD TpHCM
– Hội nghị Kỹ thuật hình ảnh y học Nhật Bản lần 33 (năm 2017) – Báo cáo: Đánh giá và biện pháp hạn chế tình trạng Thuyên tắc khí khi chụp CT có tiêm thuốc cản quang
– Hội nghị Chẩn đoán hình ảnh TpHCM mở rộng 2019 – Báo cáo: Cải thiện tình trạng thoát mạch chất tương phản khi chụp CLVT

BÀI GIẢNG