KTV. TRƯƠNG HOÀI AN

KTV. TRƯƠNG HOÀI AN
KTV. TRƯƠNG HOÀI AN

Quá trình đào tạo

Năm 2004-2006: Học Trung học kỹ thuật hình ảnh.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

– 2006-2007: KTV tại phòng khám đa khoa Trọng Nghĩa
– 2008-2011: KTV tại phòng khám đa khoa Vũ Dương
– 2011-nay: KTV khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Đại Học Y Dược TPHCM.

BÀI GIẢNG