ThS BS CK1. BÙI MINH TIẾN

ThS BS CK1. BÙI MINH TIẾN
ThS BS CK1. BÙI MINH TIẾN

Quá trình đào tạo

– 2011-2017: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
– 2017-2020: Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

2021-nay: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

BÀI GIẢNG