ThS BS CK1. HÀ THỊ BÍCH TRÂM

ThS BS CK1. HÀ THỊ BÍCH TRÂM
ThS BS CK1. HÀ THỊ BÍCH TRÂM

Quá trình đào tạo

– Năm 2011-2017: Bác sĩ đa khoa – Đại học Y dược TP.HCM.
– Năm 2017-2020: Bác sĩ nội trú – Đại học Y dược TP.HCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

* Kinh nghiệm công tác:
– Năm 2020 đến nay: Bác sĩ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.
* Thành tựu:
– Cộng trình nghiên cứu: Vai trò của cộng hưởng từ chức năng trong đánh giá vùng vận động bàn tay ở bệnn nhân u não.

 

BÀI GIẢNG