ThS BS CK1. LÂM THANH NGỌC

ThS BS CK1. LÂM THANH NGỌC
ThS BS CK1. LÂM THANH NGỌC

Quá trình đào tạo

– Năm 2002 – 2008: Bác sĩ Y đa khoa – Đại học Y Dược TPHCM.
– Năm 2008 – 2011: Bác sĩ nội trú Chẩn Đoán Hình Ảnh – Đại học Y Dược TPHCM.
– Năm 2018 – 2020: Thạc sĩ Chẩn Đoán Hình Ảnh – Đại học Y Dược TPHCM.

KINH NGHIỆM CÔNG TÁC - THÀNH TỰU

Năm 2012 – nay: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh – Bộ môn CĐHA ĐHYD TPHCM, bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

BÀI GIẢNG